De Smeetsgroep - een limburgse familiesite
Generatielijn van de familie SMEETS met ontzettende dank aan Ome Harrie, Toon en Ome Toon (oet Venlo). onderstaande tekst is geschreven door Ome Harrie (zoon van Joseph Smeets en Bertha Klerckx). De belangstelling van mensen voor hun afstamming is de laatste jaren snel toegenomen. Hoe dat precies komt, is niet duidelijk. Het zal wellicht samenhangen met de algemene vragen die in onze tijd leven: wie ben ik en waar kom ik vandaan? De eenvoudige vroegere antwoorden, die vooral een religieus karakter hadden, voldoen niet meer. Omdat we via de media ook voortdurend kennis nemen van andere mensen die om bijzondere redenen (adoptie bv) zoeken naar hun wortels herkennen we in dat zoeken misschien ook iets. van onszelf. Vooral voor grotere families, als die van ons, kan het interessant zijn de oorsprong wat beter te kennen en te weten wie er allemaal precies bij horen. Juist de omvang van zo'n familie kan een reden zijn dat je elkaar uit het oog verliest. Bij gelegenheid van begrafenissen tref je elkaar nog eens en dan hoor je vaak de opmerking: jammer dat we elkaar niet wat beter kennen. Vooral een jeugdige generatie blijkt interesse te hebben in de stamboom en in alles wat de familie aangaat. Het is dan ook voornamelijk voor die jeugd dat ik probeer de zaken eens bij elkaar te zetten. De familie SMEETS waar we het op deze site over hebben is die van René (Renier) die in 1907 stierf en van zijn 14 kinderen en hun nakomelingen. De 14 kinderen zijn uit twee huwelijken, de relatie tussen de kinderen uit beide huwelijken is dus die van halfbroers en -zussen. Aan deze stamvader gaan 4 generaties vooraf waarover we maar heel weinig weten. Een aantal bijzonderheden heb ik bij elkaar gezet. We geven dus eerst in chronologische orde de voorvaderen vanaf ene Mathias die in 1690 geboren werd, ruim 300 jaar geleden.
MATHIAS Smeets x Helena Dencken-Hillen * 12.06.1690 * 22.05.1693 † 27.11.1784 † 26.12.1771 De stamboom is met voldoende zekerheid terug te voeren tot deze MATHIAS Smeets. Deze Mathias huwde in 1729 met de weduwe (met 5 kinderen) HELENA HILLEN, dochter van een welgestelde familie van handelaars en magistraten. (De meisjes raakten door te trouwen altijd hun eigen familienaam kwijt. Zij verdwijnen in de schaduw van het verleden. En als ze niet trouwden hebben ze geen nakomelingen). Mathias en Helena kregen 3 kinderen: een dochter en twee zoons: Marie-Katrien Daniël en Peter. Daniël kreeg 8 kinderen waarover verder niets bekend is en Peter werd de nieuwe stamvader. PETER Smeets x Eva REUTEN * 30.06.1730 * 30.11.1733 † 17.11.1788 † 14.12.1800 Toen Peter in 1765 huwde met Eva REUTEN werd het in 1706 gebouwde huis "de Keizer" het stamhuis van de familie Smeets. Dat huis bestaat nog steeds. De bouwdatum staat erop vermeld. Het 'beroemde' huis werd in 1729 door Rein Dencken, de eerdere echtgenoot van Helena Hillen -die later dus MATHIAS trouwde- verkocht aan Jacob v.d.Sande die het in 1765 verkocht aan PETER. Bij Peters dood in 1821 werd het huis' weer verkocht. Deze details, met vele andere, zijn te vinden in het boek "Familie van de Keizer, een familie Smeets uit Wessem", dat door Toon Smeets in 1989 werd samengesteld. Wellicht dat het vandaag de dag nog via de bibliotheek te verkrijgen is. Maar de dingen die hij over onze familie vertelt, zijn hier vermeldt. Ze kregen 9 kinderen, 5 meisjes en 4 jongens: Agnes (1756) Reinerus (1758), Michael (1759), Josephus (*1762 - †1810) Agnes 2e (1764) Mara Helena (1766) Cornelia (177) Maria Elisabeth (1775) en opnieuw Reynerus (1769). Deze Reynerus (de eerste uit 1758 is waarschijnlijk jong gestorven) werd de nieuwe stamvader. Michael en Joseph(us) stonden bekend als 'oproerkraaiers' tegen de (franse) bezettende macht. Een bericht uit 1798 meldt dat het weer rustig is in Wessem sinds de gebroeders Smeets zijn gearresteerd. Van Michael is bekend dat hij naar Panheel verhuisde. Josephus huwde met Helena v.d. Sande en werd de stamvader van de Smeetsen uit Thorn: o.a. van Toon, de vader van Ed en Pie. Deze Ed(uard) trouwde met Johanna, een dochter van onze Oom Harie. Een broer van deze Toon was Ber, de vader van de auteur Toon van het juist genoemde familieboek.
REYNERUS Smeets x Anna Maria Mestrom († 16.05.1813) * 01.01.1769 † 1.03.1821 Hij huwde (1801) Anna MESTROM (ook Elisabeth, genoemd) woonden in 'de Keizer' en kregen in 12 huwelijksjaren 8 kinderen. Eva, geboren 1802 en in 1808 op 24 februari op 6-jarige leeftijd overleden Anna Maria, geb. 1804-Wessem, overl. 9 juli 1837 Maasbracht, huwde Theodoor Reuten (Maasbracht) en kregen zéker een kindje dat op 1-jarige leeftijd overleed. Peter geb. 4 oktober 1805 Wessem, overl. 7 feb. 1859 Linne, is herbergier, huwde in Maasbracht met Ida Martine van de Ven, en werd op 53-jarige leeftijd dood gevonden in Linne. Zij hadden 3 kinderen die allen op zeer jonge leeftijd stierven. CORRECTIE - AANVULLING 2010 (met dank aan Gerald Straatman die me op het spoor zette): Peter en Ida kregen meer kinderen als de 3 waarvan sprake en wel 5: o Maria-Josepha, geb. 1827 te Maasbracht, overl. 19 maart 1869 te Maasbracht. Maria huwde met ene Arnoldus Straatman (geb. 10 november 1827 te Pannerden (NL- Gelderland), zoon van Dirk Straatman en Theodora Albers. o Renier Hubertus, geb. 15 sept. 1834 te Heel-Panheel, huwde Anna Catharina Olivers, geb. 31 dec. 1835 te Grevenbricht. o Eva Hubertina geb. 1837, overl. 4 juni 1842 o Josephina Hubertina geb. 1839, overl. 12 juni 1856 o Agnes Hubertina geb. 1841, overl. 25 sept. 1848 Christianus, geb. 23-9-1807, stierf te Wessem op 1-11-1811 een tweede Christianus, geb. 1-4-1809, huwde Cornelia van de Venne op 1-5-1831. Christianus overleed in 1841. Zij hebben zeker 4 kinderen waarvan Reinier de naam doorgeeft en al "hoofdsmeed" is. Johannes Henricus Alexander, geb. 30-3-1811 overlijd op jonge leeftijd. En ten slotte de tweeling: Theodorus Hubertus, geb. 28-4-1813, geen verdere gegevens bekend. Joseph Hubertus, geb. 28-4-1813, wordt in 1841 in Roermond tot priester gewijd. Is vervolgens kapelaan te Maasbree en Elsloo. Van 1862 tot 1864 pastoor te Ittervoort en daarna in Born. Vanaf 1886 emeritus te Sitard. Schoonzus Cornelia van de Venne (weduwe van Christianus-zie eerder) woont in Ittervoort als huishoudster bij hem in. Anna stierf enkele weken na de geboorte van de tweeling Theodorus en Joseph in 1813. Reinier sterft in 1821. Het huis " de Keizer' in Wessem moest toen worden verkocht en de weeskinderen verhuisden naar Maasbracht. Een van de andere zoons werd onze stamvader in de vierde generatie: Christianus, Chretien (1809). Het is jammer dat de verre achterneef Toon onze stam niet verder heeft kunnen volgen, want het verhaal van die weeskinderen -en wie hen opgevangen heeft- zou zeker de moeite waard zijn geweest. Maar het is aannemelijk dat de kinderen naar de familie van hun moeder gingen, de familie Mestrom. CHRISTIANUS (Chretien) Smeets x Cornelia van de Venne * 01.04.1809 * 18-09-1812 † 06.08.1841 † 06-08-1847 Hij huwde met CORNELIA VAN DE VENNE en ze kregen -ondanks dat hij op 32 jarige leeftijd stierf, vier kinderen: een dochter en 3 zoons. Maria, die religieuze werd, zie bidprentje hiernaast. Jaques, Dorus, en Renier (René), de stamvader in de vijfde generatie. Renier (René/Renerus) Smeets huwde na de dood van zijn eerste vrouw Sibilla, voor een tweede maal Margaretha en kreeg in totaal 14 kinderen. En daarmee zijn we aan de geschiedenis die we kunnen overzien. Want daarmee zijn we in onze 20e eeuw aangeland. Hij is ook de eerste waar we foto’s van hebben. Hij is dus mijn over-grootvader, en mijn betekent in deze dus Sjef Smeets - geboren 01.11.1953, samensteller van deze site, kleinzoon van Herman Jozef en Bertha Klerckx, zoon van Dries en Ollie Smeets. Voor verdere détails verwijs ik naar de Herinneringen van Oom Toon (13e uit de rij) uit Venlo (te lezen via “Verhalen”). en naar “de Smeetsen / mijn overgrootouders” Renier zoals hierboven vermeld.
Een korte conclusie: Van de 10 kinderen van de vader die mijn generatie (Harrie,zoon van Jozef en Bertha, en schrijver van dit verhaal) onze grootvader noemen kwamen in totaal 72 nakomelingen. Daarvan komen er precies 36 -de helft dus-voor rekening van de 3 onderwijzers:Jozef ,Harie en Toon. Een 50-tal van die 72 hebben zelf weer ongeveer 200 kinderen verwekt. Ik zeg 'ongeveer' want van de 5 kinderen van onze tante Neelke (Cornelia) Dahmen-Smeets (die in Brussel ging wonen) weten we niets. Aanvulling door Sjef Smeets: Bovengenoemde cijfers stammen uit 1993. Vandaag de dag (april 2020) is er veel veranderd. Ik heb even geteld. Maar het totale aantal zal ongetwijfeld hoger liggen omdat ik natuurlijk niet exact op de hoogte ben van de toename van nageslacht van de latere (jongste) generaties. Hieronder een overzicht van het aantal nakomelingen per kind van Renier en Margatretha/Sibilla. Christiaan 50 Cornelia 5 Theodorus 38 (Herman) Jozef, mijn opa 184 Frans 47 Josefien 29 Helena 34 Jaques 21 Harie 82 Toon 38 Totaal 528 En dan was er nog dat dramatische oorlogsgebeuren in Venlo,waar, bij een bombardement in november 1944, vier kinderen van Oom Toon en tante Lienke (Angelina), omkwamen. Ik noem hier de moeder van die grote kinderschaar die al in 1932 zelf gestorven is. Ik doe dat omdat ik aan haar heel prettige herinneringen bewaar. Toen zij nog leefde, gingen we nogal eens op vacantie in Venlo. Ze was in mijn herinnering een geweldige en indrukwekkende vrouw waar je helemaal niet bang van was. Ik herinner me haar om twee dingen. Ze heeft me een keer doen liegen en ze stopte ons met een heel stel in ons blootje in bed. Wat die leugen betreft: onze broer George was in october 1930 naar Oosterhout vertrokken. Het moet zomer 31 zijn geweest dat ik in Venlo logeerde en tante Lienke vertelde dat ze bij het vertrek van George gehuild had. Ze vroeg mij: heb je ook niet gehuild? En ik zei dapper -maar jokkend-: nee!.

TOP