De Smeetsgroep - een limburgse familiesite
Op 3 juli 2013 ontving ik via Chretien onderstaande herinneringen van Lies. dochter van René Smeets en Josephine Hecker uit Maasbracht-Beek. 6101 MV Echt geb: 17 oktober 1928 Lieve familie van Tante Bertha en Oom Joseph, Een half jaar geleden heb ik mij laten aansluiten op Internet, tevens een iPad gekocht op aandringen van mijn kinderen. De Stamboom en de site van de familie Smeets uit Ottersum/Gennep heb ik met aandacht bezocht en de verhalen gelezen. Ik dacht toen terug aan mijn jeugd 15, 16, 17 jaar oud waarbij ik engere contacten met uw familie had. Mijn herinneringen: Tante Bertha was vaker op bezoek in Maasbracht-Beek, Dat waren gezellige bezoeken. Bij Griet en Frans op de Da Costakade in Amsterdam bij de geboorte van hun 1ste kind nam ik na de Kraamzorg nog een week de huishoudelijke taken over. Bij Zus in Berg en Dal was ik vaker te gast voor leuke bezigheden en genoot hiervan. Harrie heeft mijn huwelijk ingezegend samen met René van Oom Harie uit Olburgen. Mijn Ouders hadden een goede band met Sjors uit Mamelis. Elk jaar brachten ze daar een bezoek. Mijn zus Truus heeft hiervan nog briefwisselingen. Met Trees heb ik ook dagen doorgebracht in Den Bosch en Nijmegen, heerlijke,dagen. Trees was ook op de kermis in de Brachterbeek waar we gingen dansen in de Spiegeldancing van Beaumont. Trees kon geweldig dansen en de vrienden van ons vroegen vaker: Wanneer dat meisje met het : " Engelenkopje" weer eens zou komen. Frans was ook vaak van de partij Ik heb ook met aandacht moeten kijken naar de Foto van Griet en Frans. Het huwelijk van Henny en Trees op " 't Kempke", Lies was er weer. Toevallige ontmoeting. (door Lies Franssen –Smeets, ) Van mijn dochter José Franssen, gehuwd met Thei Augustinus kreeg ik de uitnodiging voor een concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Voorafgaande aan dit concert een diner in het “Spaans Gouvernement”. Het gezelschap bestond uit twintig personen en georganiseerd door ene John Smeets. Deze John Smeets was voordien regelmatig bij mijn schoonzoon Thei en dochter José in Kanne (B) te gast vanwege hun beider passie voor de golfsport. In die tijd maakte ik mijn dochter José attent op een eventuele bloedverwantschap met deze John Smeets. Welnu, deze John Smeets bleek een zoon te zijn van Toon Smeets en Maike Schoenmakers, woonachtig te Brunssum. Toon Smeets was de oudste zoon van Oom Harrie uit Olburgen. Toon is overleden. Van mijn Mama heb ik altijd horen vertellen over bezoek aan Toon en Maike. De beide dames konden het goed met elkaar vinden en waren goedlachs. Nu, zoveel jaren later ben ik in gezelschap van Maike Smeets-Schoenmakers bij André Rieu en hebben vooafgaande aan het concert veel plezier gehad. We hebben samen genoten van de zorg waarmee wij door onze kinderen werden omringd. We hebben het ons laten aanleunen. Met een leeftijd van 91 jaar en 79 jaar mag dat wel. Met de gedachten aan Papa en Mama hebben wij de familieband weer aangehaald. Hopende dat Maike nog lang deze gezellige Tante zal blijven. Misschien zitten wij dan in 2009 op de Eretribune van het O.L.S !!!!(Es God bleefd) De kaartjes zijn beloofd en besteld ??? !!!! Lies Franssen-Smeets.