De Smeetsgroep - een limburgse familiesite
Klik op de stamboom voor een vergroting. De afbeelding opent in een nieuw scherm. Daar kunt u nogmaals vergroten, zet u uitsluitend een wit vlak, scroll dan naar beneden of naar rechts.
Stamboom van Brederode naar Smeets
Deze kleindochter liet mij weten dat zowel haar familie (de groene lijn in de afbeelding links onder) als onze familie (de rode lijn in de afbeelding) rechtstreeks afstammen van Margaretha van Brederode, (van de adellijke familie waar Frits van Oostrom een boek over uitbracht: Nobel Leven) en gehuwd met Karel van Wiel. De verbindende schakel in deze is Eva Smeets-Reuten. Zij is de persoon die de eerste in de lijn met Margaretha is. Door haar huwelijk met Peter zijn alle nazaten uit dit huwelijk weer met Margaretha verbonden. Margaretha was abdis en prinses van de stiftkerk in Thorn. Zij leefde van 1514 tot 1577. Margaretha was de dochter van Walraven van Brederode en is geboren in Vianen op het familiekasteel. In 1528 komt zij op veertienjarige leeftijd aan in Thorn. Haar afkomst, geen gravin maar wel hoogste adel, is belangrijk voor haar persoon en optreden. Daarom wordt uitgebreid aandacht besteed aan het geslacht Brederode, een der belangrijkste Hollandse families, temeer ook daar Margareta door het opnemen van zo veel mogelijk zusters en nichtjes in het kapittel van Thorn op een gegeven ogenblik hiervan een Brederode-stift lijkt te willen maken. Dit kan echter geen voortgang vinden , aangezien de Brederodes te beginnen bij Hendrik, Margareta’s neef en 12e heer van Brederode, op het einde van de 16e eeuw protestants worden. In Thorn is Margareta de grote voorvechtster van bestendigheid en aanzien: zij is religieuzer dan haar voorgangster, er komt een eigen, zij het valse, munt en daarom problemen met keizer Ferdinand I die haar in 1561 zelfs vanuit zijn kwartier te velde in Moavië terechtwijst; het klooster wordt deels omgebouwd tot paleis en Margareta wordt evenzeer vorstin als abdis. Zij bouwt het ‘Dinghhuis’ en de ‘Munt’, laat een torenuurwerk plaatsen en doet opmerkelijke uitspraken. Maar onvermijdelijk wordt over haar gezegd: ‘Stellig ware die vrouw beter geschikt geweest om een bende soldaten dan ene abdij te besturen’. In het eerste deel van dit boek treft men een beschrijving van de herkomst van de abdis, de Brederodes in mythe en geschiedenis, gevolgd door een beschrijving van haar kwartierstaat. Het tweede deel is een verhandeling over Margareta’s lange regering van jaar tot jaar. Ook haar kapittelleden met hun adellijke wapens worden uitgebreid beschreven. Bron: Vrienden van Thorn Margareta Dochter tot Brederode Vrouwe des Keyserlicken Vryen Werentlichen Styffs Thoeren 1531-1577 Door Dr. Henk Brouwer en Tony Joosen, Thorn december 2013 In dit boek wordt gepoogd rond Margareta van Brederode een beeld te scheppen van de ontwikkeling van Thorn gedurende de lange regering van deze abdis.