De Smeetsgroep - een limburgse familiesite
Op links vermelde pagina’s vind je de herinneringen van Pierre Smeets aan het gezin waarin hij opgroeide en de familie daar omheen. Ook tekende hij een niet gering aantal verhalen en memorabele overleveringen op, die zeker de moeite van het bewaren en doorlezen waard zijn. Onder de noemer “Herinneringen aan…”  treft u de verhalen van/over René Smeets, Pierre zijn vader. Onder de noemer “Herinneringen van …” treft u de Memoires van Pierre. Mede namens Pierre wens ik jullie veel leesplezier toe. Pierre is op 27 oktober 2014 op de respectabele en mooie leeftijd van 89 jaar overleden. Tijdens de afscheidsdienst is door Marian en zoon Renë een requiem uitgesproken. klik hier Toen Pierre zijn vrouw, Mien Kessels, enige jaren geleden overleed heeft zoon René een voordracht gedaan bij de crematieplechtigheid. klik hier.
Bij leven was Pierre een groot liefhebber van gemotoriseerd vervoer. De diverse verhalen maken dit overduidelijk.